Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

mylove
4441 44ed 390
Reposted fromtfu tfu viacolorful colorful

August 17 2017

mylove
7577 f251 390
What If (2013)
mylove
2900 3583 390
Świat według Mrożka. Dziś mija czwarta rocznica jego śmierci.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialexxie lexxie
mylove
6173 5143 390
Reposted fromkaiee kaiee viaawaken awaken

August 15 2017

mylove
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith vialexxie lexxie
mylove

Kim są ci wszyscy ludzie, którzy pojawiają się w naszym życiu, domagając się naszej uwagi, miłości, a potem nagle odchodzą? 

— Bernard Minier
mylove
Nieproporcjonalnie wiele rzeczy nas dotyczy, które mało nas obchodzą. 
— Happysad
mylove

Nie śnij się. nie śnij. W którymś śnie się utop
tak ostatecznie i nie przyśnij już się. 
Robisz mi nieporządek w chaosie. Aż muszę 
zaraz po przebudzeniu kląć bezgłośnie, żeby 
ciebie odpędzić.  (...)
— Świetlicki
Reposted fromzmora zmora viafearoflove fearoflove
mylove
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
8246 47b4 390

Not mine ok!?!

Reposted frommyry myry viagameofthrones gameofthrones
mylove
Miałam Cię. Wydawało mi się nawet, że słyszę bicie Twojego serca. To dobry znak, to przejaw, że je masz. Miałam Cię.Może nie całego, ale wystarczająco dużo, aby czuć Twoje ciepło. Miałam Cię. Może tylko na parę chwil, ale nigdy ich nie zapomnę. Miałam Cię. A teraz bal się skończył. Kopciuszek wraca do codzienności.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
mylove
8376 e624 390
mylove
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry

June 19 2017

mylove
4841 eba7 390
Reposted fromkaiee kaiee viaawaken awaken

June 18 2017

mylove
1633 75c4 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viainyou inyou
mylove

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Reposted fromhysterie hysterie viainyou inyou
mylove
3685 3bee 390
Reposted fromwyczes wyczes viainyou inyou
mylove
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viainyou inyou
mylove
2188 5242 390
mylove
3686 60a8 390

Nowadays kids are not dumber - they are just louder and more visible
Reposted fromcontroversial controversial viainyou inyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...