Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

mylove
Uczyłem się zacinać ostro zęby, aby serce nie wyskoczyło mi z piersi.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viainyou inyou
mylove
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viainyou inyou
mylove
2432 2f82 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainyou inyou
mylove

April 23 2017

mylove
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viainyou inyou

March 15 2017

mylove
1043 e7a9 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaawaken awaken
mylove
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaawaken awaken

February 28 2017

mylove
Można zakochać się w kobiecie, która nie lubi książek? Można, ale po co? Kto przy zdrowych zmysłach zakochuje się w kobiecie, która nie lubi książek?
— Jerzy Pilch
Reposted fromflorentyna florentyna viacolorful colorful

February 26 2017

mylove
A potem sam się znajdzie powód By zwątpić czy to się opłaca Znajdziemy powód by odchodzić I sto powodów, żeby wracać
— Artur Andrus
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty

February 25 2017

mylove
4224 a1d9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaawaken awaken
mylove
mylove
5612 c525 390
Reposted fromscorpix scorpix viaawaken awaken
mylove
1505 c1e8 390
Reposted fromfungi fungi viaawaken awaken
mylove

Tym razem nie chciała, abym ją całował. Płakała leżac na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.

— MAREK HŁASKO "W dzień śmierci Jego"
Reposted fromcollarbones collarbones viacolorful colorful
mylove
I mam patrzeć, jak ty będziesz umawiać się z chłopcami, zakochasz się w którymś i wyjdziesz za mąż?- jego głos stwardniał.- A ja będę umierał po trochu każdego dnia.
— Cassandra Clare
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacolorful colorful
mylove

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

— A wtedy to ja współczuję...
Reposted fromSzpilko Szpilko viacolorful colorful
mylove
1224 6a9e 390
Reposted fromlaluna laluna viaawaken awaken
8320 e510 390
Reposted frombuddhablink buddhablink viacolorful colorful
mylove
Przychodzę do Ciebie w snach?
Reposted fromthesmajl thesmajl viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl