Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

mylove
1505 c1e8 390
Reposted fromfungi fungi viaawaken awaken
mylove

Tym razem nie chciała, abym ją całował. Płakała leżac na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.

— MAREK HŁASKO "W dzień śmierci Jego"
Reposted fromcollarbones collarbones viacolorful colorful
mylove
I mam patrzeć, jak ty będziesz umawiać się z chłopcami, zakochasz się w którymś i wyjdziesz za mąż?- jego głos stwardniał.- A ja będę umierał po trochu każdego dnia.
— Cassandra Clare
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacolorful colorful
mylove

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

— A wtedy to ja współczuję...
Reposted fromSzpilko Szpilko viacolorful colorful
mylove
1224 6a9e 390
Reposted fromlaluna laluna viaawaken awaken
8320 e510 390
Reposted frombuddhablink buddhablink viacolorful colorful
mylove
Przychodzę do Ciebie w snach?
Reposted fromthesmajl thesmajl viaawaken awaken
mylove
mylove
1430 52ff 390
Nationalism is stupid
Reposted fromckisback ckisback viaawaken awaken
mylove
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viaawaken awaken
3080 7c4b 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaawaken awaken
mylove
4603 5e89 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialexxie lexxie
mylove
4061 7f69 390
Reposted fromgosand gosand vialexxie lexxie

July 08 2015

mylove
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
1778 d737 390
mylove
mylove
0068 ba96 390
mylove
Co za paradoks: nigdy nie miałem mniej powodów do życia, a mimo to nigdy nie pragnąłem go bardziej.
— Jo Nesbø – Łowcy głów
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

May 10 2015

mylove
balonik
Reposted frommajkey majkey viaJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja
mylove
7436 488d 390
Reposted fromrol rol vialadypsychosexy ladypsychosexy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl