Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

mylove
4841 eba7 390
Reposted fromkaiee kaiee viaawaken awaken

June 18 2017

mylove
1633 75c4 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viainyou inyou
mylove

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Reposted fromhysterie hysterie viainyou inyou
mylove
3685 3bee 390
Reposted fromwyczes wyczes viainyou inyou
mylove
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viainyou inyou
mylove
2188 5242 390
mylove
3686 60a8 390

Nowadays kids are not dumber - they are just louder and more visible
Reposted fromcontroversial controversial viainyou inyou
mylove
Uczyłem się zacinać ostro zęby, aby serce nie wyskoczyło mi z piersi.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viainyou inyou
mylove
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viainyou inyou
mylove
2432 2f82 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainyou inyou
mylove

April 23 2017

mylove
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viainyou inyou

March 15 2017

mylove
1043 e7a9 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaawaken awaken
mylove
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaawaken awaken

February 28 2017

mylove
Można zakochać się w kobiecie, która nie lubi książek? Można, ale po co? Kto przy zdrowych zmysłach zakochuje się w kobiecie, która nie lubi książek?
— Jerzy Pilch
Reposted fromflorentyna florentyna viacolorful colorful
0551 e409 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viacolorful colorful

February 26 2017

mylove
A potem sam się znajdzie powód By zwątpić czy to się opłaca Znajdziemy powód by odchodzić I sto powodów, żeby wracać
— Artur Andrus
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty

February 25 2017

mylove
4224 a1d9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaawaken awaken
mylove
mylove
5612 c525 390
Reposted fromscorpix scorpix viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl